يکشنبه ١١ خرداد ١٣٩٩ - 
1 2
 
منو اصلی
آمار بازدید
 بازدید امروز : 62
 کل بازدید : 167153
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 
صفحه اصلي > اعضای هیات علمی > دکتر هاشم رفیعی تبار 
 
 

 

Brief Curriculum Vitae                            

 

 

 

 

1. Personal Details

 

FirstName:  Hashem

Surname: Rafii-Tabar

DateofBirth:  16/12/1948

Work  Address:  Department  of Medical Physics and Biomedical Engineering, Faculty of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Evin, Tehran

Tel:(+98)21-2835058

Fax:(+98)21-2835058

E-mail:  rafii-tabar@nano.ipm.ac.ir

 

  2. Academic Qualifications

 

.BSc (Hons)Physics

.MSc (Lond): Nuclear Reactor Science and Engineering

.PhD (Lond) Theoretical Elementary Particle Physics

 

                     3. Brief Summary of Career History

 

Present Positions

Professor of Computational Nano-Science and Nano-Technology, and Head of Department of Medical Physics and Biomedical Engineering, Faculty of Medicine, Shahid Beheshti University o f Medical Science.

Professor of Computational Nano-science and Condensed Matter Physics.Founder and Head of School of Nano-Science, Institute for Research in Fundamental Sciences(IPM),Tehran/Iran.

Past Positions

 • Head of Nano-Technology Committee, Ministry of Science, Research and Technology (2001-2002), Iran.
 • Head of Research (1994-2000),  Computational Nano-Science Research Section,  CentreforNumerical Mode llingand Process Analysis, University of Greenwich, England.
 • Invited Research Professor in Computationa lNano-Science, Institutefor Materials Research (Tohoku University, Japan) 1992-1993. Now continuing on a collaborative basis.
 •  Research Fellow, Computational Nano-science Research Group, Department of Materials, University of Oxford, 1990-1992.
 • Associate Professor in Mathematics and Computer Science, South West London College 1989-1992.
 • Visiting Research Physicistin Foundation o fQuantum Mechanics, Henri Poincari Institute (Paris),1984-1987.
 • United Nations (UN) Research and Educationa lConsultant, 1994-1995.
 • Co-chair of the Physics and Economic Development Committee, World Conference on Physics and Sustainable Development, SouthAfrica (2005) and Head of the International Net workon Nanotechnology Projects, supported by UN.
   

    4. Additional information

 • PhD and MSc thesis supervisor in UK and Iran.
 • Founder and Head of the Computational Nano-Science Research Group in the Centre for Numerica lModelling and Process Analysis  at Greenwich University, England. Several personal resear chgrants, including:

(a) Recipient of substantial Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC) post- doctoral grant for the project to develop amulti- scale (atomistic+continuum) modelling of fracture and crack propagation processes in crystalline and polymeric materials.

(b) Recipient of the grant under the Joint British- Polish Research Collaboration Programme from the British Council for acollaborative research with the universities of Poznan and Wor- claw for a multi-scale modelling and first- principle computation, and experimental study,of the nucleation and growth of metallic and semi- conducting thin films on supporting substrates.

(c) Recipient of British Royal Society Visiting Research Fellowship grant to investigate the meso-scale modelling of stochastic processes in fluidbio-membranes.

 • Invited speaker to more than 150 conferences and meetings both in the UK and 15 other countries, promoting nano-science   research fields.  Regular invitation to seminars at other universities. Chair of several symposia incondensed matter physics, eg.  the nano-science symposium at the Liver pool Meeting of the IOP(1995).
 • Acting referee for several IOP (England), Elsevier, and ACS research journals.
 • External PhD examiner, PhD and post-doctoral research fellow supervisor.
 • Strong collaborative links with the UK-based institutions (Birmingham and Sussexuniver- sities) and with the universities of Poznan and Worclaw (Poland) and Tohoku (Japan).
 • More than 100 radio and TV interviews on various aspects of nano-scale physics and nano- technology.
 • 30 PhD and MSc-level thesis supervision in nano-science in Iran since 2002.

 

5. Honours and awards

 • Elected Chehreyeh Mandegar (Distinguished Permanent National Science Personality) (Nano- Technology) 2006.
 • Elected number one researcher in nano-technology at the first national meeting to elect the top nano-technology  researchers in Iran, organised by the Iranian National Nano-Technology Committee, affiliated to the Science and Technology Directorate of the President’s Office.
 • Joint winner of the Elegant Work Prize of the Institute of Materials London (1994) forout- standing contribution to the investigation of nano-scale systems and processes.

                      6. Major research fields under taken

 

My research activities can be divided in to two broad fields

a):  Foundations of Quantum Theory

b):   Computational Nano-Science and Condensed Matter Physics at the Nano- scale

 

a) Foundations of QuantumTheory

This research field involves some of the fundamental issues at the foundation of theoretical quantum physics, including its application to biological systems, such as the Hameroff-Penrose model of quantum cognition processes. The aim here has been to construct a comprehensive and self- consistent model in which classical physical concepts, such as space- time trajectories, equations of motion etc, can be introduced  in to the frame work of standard quantum mechanics. The standard (Copenhagen) formulation of quantum theory allows only for the computation of probabilities of quantum processes, and is in capable of offering any algorithm for computing, or even posing, the space-time description of quantum events, i.e. it can not provide a quantum theory of motion. My research in this field, along with those of others, has led to acompletely different alternative model of the quantum phenomena. This stochastic model forms apart of the causal- stochastic model of quantum theory, originally developed by de Broglie, Bohm and Vigier. I am still active in this field, and from time to time publish papers on various   aspects of this subject. The specific topics in this field with which I have been involved with are:

 • The path- integral formulation of the space- time motion of quantum particles in the causal-  stochastic model of quantum theory.
 • Introduction of temperature in to the motion of quantum particles.

These topics, continuing on a collaborative basis and now moving in to problems related to acausal-stochastic modelling of many-body quantum systems, were originally formulated and initiated in association with the late Professor J.P Vigier’s Theoretical Physics Laboratory at the Institute Henri Poincare (Paris). Their results have led to a significant generalisation of the de Broglie-Bohm-Vigier theory of quantum phenomena.

 

b):  Computational Nano-Science, Nano-technology, and Condensed  Matter Physics at the Nano-scale

These fields are currently at the forefront of research in nano-science, nano-technology and the related area of materials design from first principles, actively pursued in Europe, the US and Japan. It has formed the main field of my research activity over the past 20 years in both Europe, Japan and now in Iran. With in these general areas, I have been specifically involved in the following comprehensive research programmes.

 • Modelling the tribological, adhesion, fracture, friction and indentation properties of metallic and semi-conductingn ano-crystals using computer-based atomistic-level simulations.

The Modelling studies have employed avariety of simulation techniques, including Molecular Dynamics (MD), Stochastic Molecular Dynamics (SMD), and Multi-scale Modelling, using many-body inter-atomic potentials to model the energetics and dynamics of individual atoms. This was the first project in nano-science started in England (1990) in which their reversible processes unfolding in nano-scale crystals that are subject to externally applied stresses were modelled. The project was initiated while I was at the Department of Materials (University of Oxford), and was funded by the British Research Council (EPSRC) via three substantial grants, including a grant for the purchase of a mini supercomputer on which the large-scale codes were implemented and the results were visualised. The project was the first of its type in Europe and its results led to gaining significant  insights in to the nano scopic irreversible processes that underlie such macroscopic  phenomena as friction, fracture and indentation of metallic systems, and the in fluence of adsorbate protective monolayers on their adhesive char- acteristics. This research was awarded the Institute of Materials (London) Elegant work Prize for 1994.

 

 • Development of new inter-atomic potentials

This work, also initiated at Oxford University and was concerned with the formulation of new many-body inter atomic potentials for the description of the energetics of the FCC random binary alloys. The research led to the construction of a novel unified set of potentials that model the alloy states of all the 10 FCC metals as a combination of their pure elemental states. The potentials are now referred to in the literature as the Rafii-Tabar and Sutton many-body alloy potentials.

 

 • Modelling the nucleation and growth of nano-phase films on supporting substrates

This project was initiated at the Institute for Materials Research (University of Tohoku, Japan) and supported by Hitachi Corp via a Visiting Research Professor ship. It continues as a collaborative effort. The Modelling employed both the ab initio density functional techniques and the standard MD simulation method. It is concerned with the modelling of the epitaxial growth of molecular and atomic thin films, such as C60 molecules and other clusters and metallic atoms, on supporting semi-conducting (eg Si), metallic and semi-metallic (such as HOPG) substrates. These substrates are of exceptional importance in the fabrication of the next generation of nano-sized devices, with wide applications in the electronic and information-technology industries. This project led to deep understanding of the physics of the molecular thin films grown on semi-conducting substrates.

 

 • Swelling of crystals subject to ther monuclear radiation

The project was supported by the National Centre for Fusion Studies in Japan. The atomic- scale modelling was concerned with elucidating the possible mechanisms underlying the phenomenon of void generation in crystals of nuclear materials, such as Vanadium, subject to intense radiation in a fusion reactor. A novel model, based on the migration of di-vacancies, was developed. The MD-level simulations led to a significant  understanding of the role of crystal defects (dislocation bias) in the diffusion and growth of voids in the BCC materials under intense radiation.

 

 • Multi-scale modelling of crack propagation in crystalline materials

This project, funded by EPSRC through, was concerned with the development of a completely novel model of crack propagation in materials. It involved the formulation of a multi-scale (atomistic+continuum) seamless stochastic model in which the nano-mechanics of the rupture of the atomic bonds at the crack tip was coupled, across several length and energy scales, with the continuum mechanics of the macroscopic  stress fields applied remotely to the edges of a metallic sample of a macroscopic size. Both pure elemental metals and their random binary alloys were considered.  Crack propagation over macroscopic distances in real space was thus modelled interms of the data on the crack tip atom obtained at the nano-scales. The model correctly predicted the crack velocity. It generated the macroscopic randomcrack trajectories, via Ito stochastic calculus, in terms of the diffusion constant of the crack tipatom, and successfully explained the origin of the crack bifurcation and branching. The research has been recognised as making a fundamental contribution to the field of fracture modelling in solid materials. A post-doctoral  research fellow was employed for this project.

 

Multi-scale modelling and experimental investigation of adsorption of atomic clusters on metallic substrate

This is an ongoing joint project with the departments of physics at the Poznan Technical Uni- versity(Poland) and Worclaw University(Poland). It was funded by a grant from the British Council under the British-Polish research collaboration. This is an extensive research programme consisting of both the oretical and experimental aspects. The theoretical part concerns the modelling of the complex  process of soft landing and adsorption of metallic atomic clusters on substrates from a vapour phase, followed by their surface diffusion and coalescence at elevated time scales. It also involves first-principle calculations of the band structure of the adsorbed clusters via a Green function method based on the relativistic quantum field theory. The experimental aspect is implemented in Poland using an STM facility at Poznan.

 

 • Modelling the meso-scale diffusion processes in stochastic fluid bio-membranes

This is an ongoing project in collaboration with Dr. HR Sepangi at the Physics Department of Shahid Beheshti University (Iran). It was initially  funded by a British Royal Society Fellow ship grant. The project, which is at the inter face of the oretical physics and biology, is concerned with the development of the space-time dynamics of rigid external objects moving in a stochastically fluctuating fluid bio-membrane decorated with internal inclusions. These internal inclusions can be the protein channels to the interior of the cells. The energetics of the membrane is described in terms of purely geometrical concepts by treating the membrane as a two-dimensional sheet over the mesoscopic scales and subsuming its molecular architecture into the background. The model, when combined with an atomistic modelling of the molecular docking of the external objects with the internal inclusions, can lead to the formulation of an algorithm suitable for designing functional membranes for targeted drug delivery, where the external objects can mimic the drug particles.

 

 • A comprehensive research programme on the modelling of the properties of carbon nanotubes as the most important form carbon nano-structure for nano-technology.

The project was initiated in Iran for the first time, and has led to a large number of publications, including the book ”Computational  Physics of Carbon Nanotubes” published by the Cambridge University Press in 2008.

 

 • An extensive research programme in Iran, leading to several PhD Thesis, on the application of computational modelling to the physics of nanoscopic structures in biological systems, including the investigation of electromagnetic radiation with sub-cellular structures.

 

 • A comprehensive research programme in Iran in nano-fluidics, leading to PhD Thesis, investigating the structural stability of nano-channels during fluid transport.


 • Investigation of the effects of radiation on neuronal systems, with particular emphasis on the interaction of RF radiation on the neurotransmitters and CSF.

 

7. Select publications relevant to nano-science and nanotechnology

 

Books

H.Rafii-Tabar, Computational  Physics of Carbon Nanotubes

Cambridge University Press, Cambridge, 2008

—————————————————————————————————————-

Chapters in Books

(1):   A.P.  Sutton, J.B.  Pethica,  H.  Rafii-Tabar and J.A. Nieminen,  ”Mechanical properties of metals at  the nanometre scale, in Electron theory in alloy design ”( D.G. Pettifor and Sir A.H. Cottrell eds) Institute of Materials(London) (1992)191-233.Winner of 1994 Institute of Materials Elegant Work Prize.

(2): H. Rafii-Tabar, ”Nanoscopic modelling of the adhesion, indentation and frac- ture characteristics of metallic systems via molecular dynamics simulation, in Mesoscopic Dynamics of Fractures: Advances in Materials Research, eds Kitagawa, Aihara and Kawazoe (Springer Verlag, Berlin, 1998) 36-48.

(3): H.Rafii-Tabar and G.A. Mansoori, ”Inter-atomic Potential  Models for Nano- Structures”’,  Encyclopedia of Nanoscience  and Nanotechnology, Vol IV, Edited by H.S. Nalwa, American Science Publishers, 2003.

(4):  H.Rafii-Tabar, ”Computational  Modeling of Tribological, Adhesion, Indentation and Fracture Processes in Nanoscale Systems ”Volume 4, Handbook of Theoretical and Computational Nanotechnology (Edited by M. Rieth, and W. Schommers), American Scientific Publishers, 2006.

(5): H.Rafii-Tabar, ”Thermo-Mechanical and Transport Properties of Carbon Nanotubes” Encyclopedia of Complexity and Systems Science, (Edited by Meyers), Springer Verlag, Berlin, 2008.

 

—————————————————————————————————————–

Review Papers

(1):  H. Rafii-Tabar, ”Modelling the nano-scale phenomena in condensed matter physics via computer-based numerical simulations. Physics Reports Vol 325 (2000) 239-310.

(2): H. Rafii-Tabar, A. Chirazi, ”Multi-scale Computational Modelling of Solidification Phenomena”’ ,Physics Reports Vol 365 (2002) 145-249.

(3): H. Rafii-Tabar, ”‘Computational Modelling of the Thermo-Mechanical and

Transport Properties of Carbon Nanotubes”’. Physics Reports Vol 390 (2004) 235-452.

——————————————————————————————————————-

Papers

(1): H. Rafii-Tabar,”Real Feynman-Like Stochastic Paths in Bohm-Vigier  Causal- Stochastic Model of Quantum  Mechanics” ,Phys Lett. 138 (1989) 353-358.

(2): H. Rafii-Tabar and A.P. Sutton, ”Long-range Finnis-Sinclair potentials for fcc metallic alloys” , Phil.Mag. Lett. 63 (1991) 217-224.

(3): H. Rafii-Tabar, J.B. Pethica  and A.P. Sutton, ”Influence of adsorbate monolayer on the nano-mechanics of tip-substrate  interactions” ,  Mat. Res. Soc. Symp. Proc.vol 239 (Nix etal eds) Massachusetts (1992) 313-318.

 

(4): H. Rafii-Tabar and Y. Kawazoe, ”Influence of cluster size on the nano-mechanics of tip-substrate interactions” ,Proc. 2nd Int.  Conf. and Exn. on Computer Applications to Materials and Molecular Science and Engineering (CAMSE) (M. Doyama etal eds) Yokohama City (Japan) (1992) 627-630.

(5)  H.  Rafii-TabarandY.  Kawazoe,”Dynamicsofatomically  thin  layers-surface interactionsintip-substrate  geometry”,JapanJ.Appl.Phys.vol32(1993)1394-1400.

(6)  Y.  Kawazoe, Y. Maruyama, H.  Rafii-Tabar, M. Ikeda,  H.  Kamiyama  and K. Ohno, ”Structure  of layered C60  on Si(100)  surface studied by ab initio and classical molecular dynamics simulation” , Mat.  Sci.Eng. B19 (1993) 165-171.

(7) H. Rafii-Tabar, Y. Kawazoe and H. Kamiyama,  ”Stability of the Fullerenes thin film deposited on the Si(100) surface”, Mat.  Res. Soc. Proc. vol 308 (P.H. Townsend  et al eds) SanFrancisco (1993) 467-471.

(8)  H. Rafii-Tabar, H. Kamiyama and Y. Kawazoe, ”Dynamics of C60 Buckyballs on Si (100)  surface” , Proc.  Int. Conf. on computer-assisted materials design and process simulation (COMMP) Tokyo (1993) 2225.

(9)  H. Rafii-Tabar, H. Kamiyama, Y. Maruyama, K. Ohno and Y. Kawazoe, ”An application of classica lmolecular dynamics simulation and ab Initio density- functional calculation in surface physics”, Molecular Simulation, 12 (1994) 271-289.

(10) H. Kamyama, H. Rafii-Tabar, Y. Matsui, ”An MD simulation of interactions between self-interstitial  atoms and edge dislocations in BCC transition metals”, J. Nuc. Mat, 212 (1994) 231-235.

(11) H. Rafii-Tabar, ”Simulating the motion of a quantum particle at constant temperature”, Foundations of Physics, 25, (1995) 317-328.

(12) H. Rafii-Tabar, A.L. TambyRajah, H. Kamiyama and Y. Kawazoe, ”Molecular dynamics simulation of Observed c(4x4) and c(4x3) C60 Alignments on Si(100) reconstructed surface”, Modelling Simul. Mater. Sci. Eng. 4, (1996) 101-110.

(13) L.  Hua, H. Rafii-Tabar and M. Cross, ”Molecular dynamics simulation of fractures using an N-body potential”,  Phil. Mag. Letts, 75 (1997) 237-244.

(14)  H. Rafii-Tabar, L. Hua and M. Cross,”A multi-scale numerical modelling of crack propagation in a 2D metallic plate”,  J. Computer-Aided Mat. Desgn.4(1997) 165-173.

(15) H. Rafii-Tabar, H. Kamiyama and M. Cross, ”Molecular  dynamics simulation of adsorption of Ag particles on a graphite substrate”, Surf. Sci. 385 (1997) 187-199.

(16) H. Rafii-Tabar, L. Hua and M. Cross, “A Multi-scale atomistic-continuum modelling of crack propagation in a two-dimensional macroscopic plate”, J.Phys.: Condens. Matter 10 (1998) 2375-2387.

(17) H. Rafii-Tabar, ”Numerical modelling of adsorption of metallic particles on graphite  substrate via molecular dynamics simulation”, Acta Phys. Polonica A93 (1998) 343-354.

(18) H.Rafii-Tabar, L. Hua and M. Cross, ”Multi-scale numerical modelling of crack propagation in two-dimensional metal plate”, Mat.Sci. Technol. 14 (1998) 544-548.

(19) H. Rafii-Tabar, ”Visualisation reveals model defect”, (coverarticle), Scientific  Computing World, Issue 35 Februray (1998) 32-34.

 (20)R. Czajka, L. Jurczyszyn and H. Rafii-Tabar, ”Surface physics at the nano- scale via scanning probe microscopy and molecular dynamics simulations”, Prog. in Surf. Sci 59 (1998) 13-23.

(21) S. Szuba, R. Czajka, A. Kasuya, A. Wawro and H. Rafii-Tabar, ”Observation of C60 film formation on a graphite  (HOPG) substrate via scanning tunnelling microscopy”, Appl. Surf. Sci. 144-145 (1999) 648-652.

(22) H. Rafii-Tabar, ”Modelling the dynamics of membrane diffusion”, (coverarti- cle), Scientific Computing World, Issue 45 February/ March (1999) 18-20.

(23) H. Rafii-Tabar, L. Jurczyszyn, B. Stankiewicz and R. Czajka, ”Modelling  the adsorption and imaging of C60  molecules on a graphite substrate”, Czechoslovak Journal of Physics, 49 (1999) 1625-1630.

(24)  H. Rafii-Tabar, H. R. Sepangi, ”Modelling  meso- scale diffusion processes in stochastic fluidbio-membranes”. Computational Materials Science, 15 (1999) 483-492.

(25) A. Chirazi and H. Rafii-Tabar, ”Coupling the nano and meso scales in modelling the formation of metallic micro structures” Mat.  Res. Soc. Proc. vol 308 (P.H.Townsend et aleds) San Francisco (1999) 467-471.

(26) H. Rafii-Tabar, L. Jurczyszyn and B. Stankiewicz, ”Simulation of the softlanding and adsorption of C60  molecules on a graphite substrate and computation of their STM-like images”J. Phys.: Condens Matter 12 (2000) 5551-5563.

(27) H. Rafii-Tabar, K. Ghafoori-Tabrizi, ”Modelling nanoscopic formations of C60 on supporting substrates” Prog. Surf. Sci. 67 (2001) 217-233.

(28) H. Rafii-Tabar, ”The Nano-Science of the C60   Molecule”, Iranian Journal of

Physics Research, Vol3, No 2 (2002).

(29) H.Rafii-Tabar and S. Jalili, ”‘Electronic conductance through organic nano wires.

Phys. Rev. B 71 (2005) 165410.

(30)  H. Rafii-Tabar and H.R. Sepangi, ”‘Numerical Simulation of the Stochastic Dynamics of Inclusions in Biomembranes in the Presence of SurfaceTension”’, Physica A 357 (2005) 485-500.

(31)  H. Rafii-Tabar, H. M. Shodja, M. Darabi and A. Dahi, ”Molecular Dynamics Simulation of Crack Propagation in FCC  Materials Containing Cluster of Impurities”, J. Mechanics of Materials 38 (2006) 243-252.

(32)  M. Neek-Amal and H. Rafii-Tabar, ”Molecular  Dynamics Simulation of the Thermal  Conductivity of FCC Metallic  Nano-Crystals, Journal of Computational and Theoretical Nanoscience, Vol.2 (2005) 438.

(33) H. Rafii-Tabar, ”‘Computational Condensed Matter Physics at Nano-scale. A comprehensive research text book being written for Springer- Verlag publishers by invitation.

(34) R. Moradian, S. Azadi, and H. Rafii-Tabar, ”When Double- Wall Carbon Nanotubes Can Become Metallic  or Semiconducting”, J.Phys.: Condens Matter 19  (2007) 176209.

(35) M. Neek- Amal, H. Rafii-Tabar, and H.R. Sepangi, ”Enhanced roughness of lipid membranes caused by external electric fields”. Computational Materials Science 41 (2007) 202.

(36) Y. Jamali, A. Lohrasebi, and H. Rafii-Tabar, ”Computational  Modelling of the Stochastic Dynamics of Kinesin Biomolecular Motors” ’. PhysicaA3281(2007) 239.

(37) N. Khosravian, and H. Rafii-Tabar, ”Computational Modelling of the Flow of Viscous Fluids in Carbon Nanotubes”.  J. Phys. D: Appl. Phys. 40(2007) 7046.

(38) H. Rafii-TabarComputational  Science, the Third Branch of Research”. The mathematical In telligencer: Zurich Intelligencer (2007)  44.

(39)  J. Davoodi, M.T. Fallahi, and H. Rafii-Tabar, ”Nano- scale Modelling of the Mechanical Properties of Pb-Free  Solder Alloys”. Journal of Computational and Theoretical Nano Science 5 (2008) 359.

(40) M. Adelzadeh, H. M. Shodja, and H. Rafii-Tabar,  ”Computational modeling of the interaction  of two edge cracks, and two edge cracks interacting with a nanovoid, via an atomistic finite element method”. Computational Materials Science 42 (2008) 186.

(41) N. Khosravian, and H. Rafii-Tabar, ”Computational modelling of a non viscous fluid flow in a multi-walled  carbon nano tube modelled as a Timoshenko beam”. Nanotechnology 19 (2008) 275703.

(42) A. Lohrasebi, Y,. Jamali, and H. Rafii-Tabar, ”Modeling the effect of external electric field and current on the stochastic dynamics of ATPase nano-biomolecular motors”. Physica A387 (2008) 5466.

(43) A. Lohraseb and H. Rafii-Tabar, ”Computational modelling of an ion-driven nanomotor”. Journal of Molecular Graphics and Modelling 27( 2008) 116.

(44) Sh. Behzadi and H. Rafii-Tabar, ”Atomistic modelling of crack propagation in a randomly rough nano-scale metallic surface”. Journal of Molecular Graphics and Modelling 27 (2008) 356.

(45) M. Farjam and H.Rafii-Tabar, ”Energy gap opening in submonolayer lithium on graphene: Local density functional and tight-binding calculations”. Physical Review B 79, (2009) 045417

(46) H. Rafii-Tabar and R. Tavakoli-Darestani, ”Modelling the stochastic dynamics of biological nano-motors: An over view of recent Results”. Journal of Computational and Theoretical Nanoscience Vol. 6 (2009) 806.

 

(47)  K. Yaghmaei and H. Rafii-Tabar, ”Observation of fluid layering and reverse motion in double-walled carbon nanotubes”. Current Applied Physics 9, (2009) 1411.

(48) A. Dorafshani and H. Rafii-Tabar, ”Molecular Dynamics Simulation of Deposition of Cu Clusters on a Stepped Cu(111)  Surface”. Journal of Computational and The oretical Nanoscience Vol6, (2009) 2203.

(49) M. Farjam and H. Rafii-Tabar, ”Comments on band structure engineering of graphene by strain: First- principles  calculations”. Physical Review B80, (2009) 167401.

(50) Y. Jamali, M. E. Foulaadvand, and H. Rafii-Tabar, ”Computational Modeling of the Collective Stochastic Motion  of Kinesin Nano Motors”. Journal of Computational and The oretical Nanoscience Vol7, (2010) 146.

(51) J. Davoodi and H. Rafii-Tabar, ”Nanoscopic Modelling of the  MechanicalProperties of an Al-Si Alloy”.  Journal of Computational and Theoretical Nanoscience Vol 7, (2010) 557.

(52) R. Rasuli, H. Rafii-Tabar and A. Iraji zad, ”Strain effect on quantum conductance of graphene nano ribbons from maximally  localized Wannier functions”. Phys. Rev. B81, (2010) 125409.

(53) J. Davoodi, M. Ahmadi, and H. Rafii-Tabar, ”Molecular Dynamics Simulation of Thermodynamic  and Mechanical Properties of the Cu-Pd Random Alloy”. Materials Science and Engineering A527, (2010) 4008.

(54) M. Farjam and H. Rafii-Tabar, ”Uniaxial strain on gapped graphene”. Physica E, (2010) 2109.

(55) A. Montazeri, M. Sadeghi, R. Naghd abadi, and H. Rafii-Tabar, ”Computational modeling of the transverse-isotropic elastic properties of single-walled carbon nanotubes”. Computational Materials Science 49 (2010) 544.

(56)  R. Kalantari-Nejad, M. Bahrami, H. Rafii-Tabar, I. Rungger and S. San- vito, ”Computational modeling of a carbon nanotube-based DNA nanosensor”. Nanotechnology 21 (2010) 445501.

(57) A. Montazeri, M. Sadeghi, R. Naghdabadi, and H. Rafii-Tabar, ”Multiscale modeling of the effect of carbon nanotube orientation on the shear deformation properties of rein forced polymer-based composites”. Phys Lett. A. 375 (2011) 1588.

(58) H. Jannesari, H. Rafii-Tabar, and M.D. Emami, ”Computational Modelling of Stability of a Single-Walled Carbon Nanotube Modelled as a Non-Linear  Donnell Shallow Shell Conveying a Non-Viscous Flowing Fluid ”. Journal of Computational and Theoretical Nanoscience Vol8, (2011) 51.

(59) K. Yaghmaei, R. Tavakoli- Darestani, and H. Rafii-Tabar, ”Molecular Dynamics Simulation of Stress-StrainRelationinCarbonNanotube-Reinforced  Hydrox- yapatite  Nanocomposite” .Journal of Computational and Theoretical Nanoscience Vol8, (2011) 1870.

(60) Sh. Behzadi, and H. Rafii-Tabar, ”Modelling the Energetic Adsorption of Cu Nano-Clusters on aRandomly-Rough Cu(100)  Nano-Surface”. Journal of Computational and Theoretical Nanoscience Vol8, (2011) 1659.

(61) A. Lohrasebi, S. Mohamadi, S. Fadaie, and H. Rafii-Tabar, ”Modelling the Influence of Thermal  Effects Induced by Radio Frequency Electric Field on the Dynamics of the ATPase Nano-Biomolecular Motors”, Physica Medica 28 (2012) 221.

(62) A. Montazeri and H. Rafii-Tabar, ”Multi scale modeling of graphene and nanotube-based reinforced polymer nanocomposites” Phys. Lett. A. 375 (2011) 4034.

(63) E. Ebrahimi, K. Ghafoori-Tabrizi, and H. Rafii-Tabar, ”Multi-scale computational modelling of the mechanical behaviour of the chitosan biological polymer embedded with graphene and carbon nanotube”, Computational Materials Science 53 (2012)347.

(64) J. Davoodi, H. Alizadeh, and H. Rafii-Tabar, ”Molecular  dynamics simulation of carbon nanotubes melting transitions”, Journal of Computational and Theoretical Nanoscience Vol9, (2012) 505.

(65) B. Motevalli, A. Montazeri, R. Tavakoli-Darestani, H. Rafii-Tabar, ”Modeling the buckling behavior of carbon nanotubes under simultaneous combination of compressive and torsional loads”, Physica E46 (2012) 139.

(66) E. Ebrahimi, A. Montazeri, H. Rafii-Tabar, ”Molecular dynamics study of the interfacial mechanical properties of the graphene-collagen biological nanocomposute”, Computational Materials Science 69 (2013) 29.

(67) E. Ebrahimi, K. Ghafoori-Tabrizi, H. Rafii-Tabar, ”Molecular dynamics simulation of the adhesive behaviour of collagen on smooth and randomly roughTiO2 and Al2O3 surfaces”, Computational Materials Science 71 (2013) 172.

(68) E.Ebrahimi, A. Montazeri, H. Rafii-Tabar, ”Molecular dynamics study of a new mechanism for ripple formation  on graphene nanoribbons at very low temperatures based on H2 physisorption”, Solid State Communications 159 (2013) 84.

(69) P. Partovi-Azar S. Panahian Jand, A. Namiranian, and H. Rafii-Tabar, ”Electronic features induced by StoneWales defects in zigzag and chiral carbon nanotubes", Computational Materials Science 79 (2013) 82.

(70) S. Jamshidi, H. Rafii-Tabar and S. Jalili, ”Investigation in to mechanism of orotidine  50-monophosphate decarboxylase enzyme by MM-PBSA/MM-GBSA and molecular docking”, Molecular Simulation, 2013.

(71) B. Motevalli, A.Montazeri, J. Z. Liu, H. Rafii-Tabar,”Comparison of continuum-based and atomistic-based modeling of axial buckling of carbon nanotubes subject to hydrostatic pressure", Computational Materials Science 79 (2013) 619.

 

 

 

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.