×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

اولويت و گرايشهاي پژوهشی

  • مهندسی بافت با تمرکز بر بافت های استخوان، عروق، عضله، قلب
  • نانو کامپوزیتها شامل، کیتوزان، ابریشم، نانوکامپوزیتهای هوشمند، نانو تیوپهای کربنی، نانوپپتید،، نانوفایبرنانوذرات تری کلسیم فسفات
  • نانو ذرات شامل، ذرات طلا، نقره، کیتوزان استنشاقی، نانو آلیاژ M/AU/PT، اکسید آهن مگنتیت، Fe304، الماس، نانولوله های چند دیواره کونژوگه شده باPE، metal-organic framework (MOF) 
  • ژن درمانی و RNA-miRNAتراپي سرطانها شامل، کولون، لوکمی، استئوسارکوم، پستان، تيروئيد
  • پرده آمنیون شامل، خواص و مشخصه یابی، تهیه بانک سلولی، بهینه سازی نگهداری، دستورزی، داربستهای برپایه پرده امونیاک
  • سلولهای بنیادی شامل، مغز استخوان، چربي، فیبروبلاست، کندروسیت، IPS
  • داربستها شامل، ژلاتین کیتوزان، پلی اورتان آمنیون، کیتوزان کارپابول، داربست پلی آکریلیک اسید/
  • سایر موارد شامل، باکتریهای پروبیوتیک و بيماريهاي عصبي، صرع و آلزايمر
تنظیمات قالب