×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تاریخچه

مرکز تحقیقات نانوتکنولوژی پزشکی و مهندسی بافت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در سال 1384 با اخذ مجوز از شورای گسترش، به همت مرحوم جناب آقای دکتر حبیب الله پیروی تاسیس گردید.

این مرکز، ابتدا فعالیت خود را در زمینه تحقیق و توسعه داربست‌های قابل تجزیه در بدن انسان در اندازه نانومتر، تهیه پلیمرهای طبیعی و سنتتیک، تهیه سلول‌های بنیادی، استفاده از نانوسامانه‌های مختلف در بیماری‌ها و تهیه نانوحسگرها در تشخیص بیماری‌ها آغاز کرد. در این راستا، مرکز تحقیقات نانوتکنولوژی پزشکی و مهندسی بافت با به کارگیری سیاست‌هایی همچون همسو نمودن کلیه پژوهش‌های مرتبط با نانوفناوری و متناسب با نیازهای جامعه در عرصه پزشکی، ایجاد روحیه خلاق و نوآوری در تحقیق، فراهم‌سازی امکانات تحقیق برای علاقه‌مندان، و شناسایی و پشتیبانی از آنها در حوزه پژوهش، تلاش نموده است که به اهداف از پیش تعیین شده خود دست یابد. این مرکز با فراهم‌سازی امکانات تخصصی و آزمایشگاهی، فعالیت‌های علمی و پژوهشی پژوهشگران را تسهیل می‌سازد. هم اکنون، مرکز تحقیقات نانوتکنولوژی با حضور تعدادی از اعضای هیئت علمی و پژوهشگران در زمینه‌های مرتبط با نانوفناوری، مهندسی بافت، سلول‌های بنیادی و... در حال فعالیت می‌باشد.

تنظیمات قالب