×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

نانوتکنولوژی پزشکی و مهندسی بافت دو حوزه اصلی پژوهش در این مرکز می باشد. انجام تحقیقات در زمینه های زیر مورد توجه می باشد.

 

  • نانو تکنولوژی پزشکی
نانو بیوحسگرها
روشهای نوین درمان بیماری ها بویژه سرطان
تولید نانوپلیمرهای زیستی برای حمل و رهایش دارو
   
داربست های مهندسی بافت

 

  • مهندسی بافت، سلولهای بنیادی
تمایز سلولهای بنیادین و تولید بافت
سلول درمانی
تجزیه و تحلیل اثرات مسیرهای سیگنالینگ سلولی بر تمایز سلولی
  - ساخت داربست های جدید از ساختارهای طبیعی بدون سلول
- ارزیابی عوامل فیزیکی بر تمایز و رفتار سلولهای بنیادی
 

فرآیند ارسال پیشنهاد طرح (بیان مختصر):

  • طرح های تحقیقاتی با استفاده سامانه پژوهشیاربه معاونت پژوهشی مرکز ارسال می شود.*
  • پس از بررسی اولیه توسط این معاونت به لحاظ در اولویت قرار داشتن موضوع و کامل بودن مدارک درخواستی، پیشنهاد طرح برای داوری ارسال می گردد.
  • پس از دریافت نظر داوران، پیشنهاد طرج به همراه آن در شورای پژوهشی مرکز ارائه می گردد.**
  • در صورت تصویب شورای پژوهشی، پیشنهاد طرح برای عقد قرارداد به معاونت دانشگاه ارسال میگردد.

* در هنگام تکمیل فرمها در سیستم پژوهشیار لازم است مرکز تحقیقات نانوتکنولوژی پزشکی و مهندسی بافت بعنوان "دانشکده/مرکز هدف" انتخاب گردد.

** در روز ارائه، حضور مجری طرح الزامی است.

 

تنظیمات قالب