×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

چشم انداز

در راستای تحقق سند پژوهشی دانشگاه و چشم انداز 20 ساله و راهبردی 10 ساله توسعه فناوری نانو در جمهوری اسلامی ایران و قانون برنامه چهارم توسعه کشور، چشم‌انداز مرکز تحقیقات نانوتکنولوژی پزشکی و مهندسی بافت دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، در سال‌های آینده به صورت زیر ترسیم شده است:

  • تلاش برای به کارگیری نیروهای متخصص و نخبه
  • ایجاد روابط و امضای تفاهم‌نامه با سایر مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌ها جهت ایجاد هم‌افزایی
  • توسعه ارتباط‌های بین‌المللی و کسب اعتبار از موسسات معتبر جهانی
  • ثبت پتنت‌های داخلی و بین‌المللی
  • ثبت مقالات علمی در مجلات معتبر دنیا  
  • ثبت طرح‌های پژوهشی در حوزه فناوری نانو و مهندسی بافت
  • پذیرش دانشجوی دکتری پژوهشی (PhD by research)
  • به کارگیری نتایج تحقیقات در مطالعات بالینی

به کارگیری نتایج تحقیقات در صنایع

تنظیمات قالب