چهارشنبه ٠٩ آذر ١٤٠١ - 
1 2
 
منو اصلی
آمار بازدید
 بازدید امروز : 3
 کل بازدید : 208545
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 
صفحه اصلي > پژوهش > طرحهای پژوهشی 
 
 

 

کد رهگیری

مجری طرح

عنوان طرح تحقیقاتی

32776

محمد جواد اسلامی زاده

مطالعه اثرات سلولی و شناختی مهار انتقال به هسته Nuclear Factor-κBتوسط JSH-23در یک مدل آزمایشگاهی بیماری آلزایمر

31677

حکیمه زالی

ارزیابی رفتاری و ملکولی موش مدل آلزایمری القا شده با استرپتوزوتوسین تحت تاثیر سکرتوم سلول بنیادی پریودنتال لیگامنت تریت شده با هموژنات مغز موش آلزایمری در شرایط سه بعدی

26284

سیم زرحسین زاده

بررسی اثر استخوان زایی داربست پلی آکریلیک اسید/ نانوذرات تری کلسیم فسفات با استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی بندناف انسانی

5198

اعظم رحیم پور

بررسی نقش توالی متصل شونده به ماتریکس ژن اینترفرون بتا بر بیان پایدار آنتی‏ بادی منوکلونال آلمتوزوماب در سلول‏های CHO

20010

سعید حیدری کشل

بررسی کارآمدی داربست بر پایه ابریشم/کلاژن جهت کشت سلول های بنیادی اپیتلیالی لیمبال در مقایسه با روش استاندارد CLETجهت درمان زخم قرنیه

9930

مژگان بنده پور

دستورزی ژنتیکی Ecoliبا سیستم CRISPR

30426

نیلوفر تقی پور

بررسی اتوفاژی القا شده توسط سلول های بنیادی مزانشیمی بر فیبروز وپیشرفت بیماری مزمن کلیه

31478

سیم زر حسین زاده

استفاده از داربستی بر پایه کربومر و پلاسمای غنی از فاکتور های رشد بمنظور ترمیم لایه اندوتلیال قرنیه ، در شرایط آزمایشگاهی و مدل حیوانی

31362

سیم زر حسین زاده

استفاده از آسپرین بعنوان کراس لینکر هیدروژل کیتوزان برای تمایز سلول های بنیادی مزانشیم چربی به استخوان بصورت برون تنی و درون تنی.

31339

محمد جواد اسلامی زاده

بررسی microRNAهای تنظیم کننده ژن HCN1دخیل در پاتوژنز صرع و بیان آنها در هیپوکمپ موش

32003

سمیرا محمدی یگانه

بررسی اثر بیان miR-4699-3Pبه عنوان مهار کننده فسفاتازهای PTENو DUSPدر تمایز استخوانی سلولهای بنیادی مزانشیمی چربی انسانی

26432

سیم زر حسین زاده

ارزیابی و مشخصه یابی داربست هیدروژلی کربومر توسط سلول های اندوتلیال عروقی بند ناف انسان بمنظور استفاده در ترمیم لایه اندوتلیال قرنیه.

27505

سیم زر حسین زاده

بررسی اثر بکارگیری همزمان دو فاکتور باکتری پروبیوتیک Plantarum Lactobacillusو فاکتورترمیم کننده PRGF) Factors Growth Rich Platelet) برای درمان زخمهای پوستی: برون تنی و درون تنی

31169

حکیمه زالی

بررسی اثرات درمانی اگزوزوم های مشتق از سلول های بنیادی USSCکشت شده به روش LOTحاوی عصاره گیاه افتیمون و بدون آن بر روی مدل حیوانی اسپورادیک آلزایمر

29239

حکیمه زالی

ارزیابی اثرات آنتی اکسیدانی و ضد آپوپتوزی عصاره گیاه افتیمون epithymum Cuscutaو اگزوزوم های حاوی عصاره بر روی سمیت سلولی القا شده با گلوتامیک اسید در رده سلولی C6

25839

محمد مهدی خانی

ساخت و مشخصه یابی داربست دو لایه الکتروریسی شده از پلی اورتان و پلی اورتان/ پلی گلیسرول سباکیت برای مهندسی بافت لایه اندوتلیوم عروق

30052

محمد مهدی خانی

بررسی اثر ارتعاشات در مقیاس نانو بر توسعه ساختار اسکلتی و رفتار مکانیکی سلول های بنیادی مزانشیمال حین تمایز استخوانی

30498

مصطفی حاجی ملا حسینی

بررسی قابلیت ضد توموری نانوکیتوزان حاوی پلاسمید حامل miR-340در رده سلولی سرطان پستان موشی 4T1

14269

سیم زر حسین زاده

بررسی رشد پوستی سلول های کراتینوسیت مشتق از ختنه گاه در کشت همزمان با سلول های مزانشیمی با استفاده از داربست پلی اورتان-آمنیون

30487

سمیرا محمدی یگانه

بررسی امکان بکارگیری اگزوزومای مشتق از سلولهای بنیادی بندناف بعنوان حامل miRNAدر مهار ژنهای مسیر تکثیر در سرطان پستان

27910

مسعود سلیمانی

بهینه سازی فرمول نانوذره لپیدی برای انتقال mRNAبه رده سلولی Jurkatبعنوان مدلی از سلول های شناور

24148

سیم زر حسین زاده

استفاده از کوانتوم داتهای کربنی و پلاسمای سرد اتمسفری در نابودی سلول های سرطانی

27705

محمود حسنی

ساخت و بررسی عملکرد سلول های NK-92مهندسی شده بیان کننده گیرنده آنتی ژنی کایمریک بر پایه نانوبادی علیه PSMAدر مواجهه با سلول های سرطان پروستات

28559

سمیرا محمدی یگانه

ارزیابی اثرات تحویل miR-218توسط اگزوزوم های مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمی بر روند متاستاز و رگ زایی سلول های سرطان پستان

24980

سیم زر حسین زاده

سنتز نانو ذرات لیپوزومی پوشش داده شده با کیتوزان، حاوی داروی راپامایسین و بررسی اثرات مهار رشد و تکثیر آن بر روی رده های سلولی سرطان پستان

20651

اعظم رحیم پور

بررسی کارایی وکتور لنتی ویروسی حاوی توالی عایق tDNAدر بیان ژن گزارشگر GFPدر رده سلولی فیبروبلاست انسانی

19321

سیم زر حسین زاده

مطالعه ی همزمان اثر سه یون نقره-طلا-پلاتین بصورت داربست الکتروریسی شده در استخوان زایی سلول های بنیادی مزانشیم چربی

13371

اصغر اشرفی حافظ

بررسی اثرات هم افزایی ماده موثره زردچوبه با تاثیرات نوروپروتکتیو نانوذرات مغناطیسی Fe3O4در سلول های مخچه موش از طریق مسیرهای میتوکندریایی

 
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.