سه شنبه ١٨ مرداد ١٤٠١ - 
1 2
 
منو اصلی
آمار بازدید
 بازدید امروز : 1
 کل بازدید : 203985
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 
صفحه اصلي > اعضای هیات علمی > مهندس محسن جانملکی 
 
 

 

   Phone: (98-21) 22439847-8

   Email:  janmaleki@sbmu.ac.ir

Medical Nanotechnology and Tissue Engineering Research Center, Taleghani Hospital, Velenjak, Tehran, Iran, Postal Code: 1985717443

   Janmaleki, Mohsen

    2007-Now, Research Scientist, Faculty Member of Medical Nanotechnology and Tissue Engineering Research Center,  Shahid Beheshti Univsersity of Medical Sciences, Tehran, Iran

Some of our achievements

 Journal Articles

 1. "Different Effects of Antimitotic Drug on Mechanical Behaviors of Cancer Cytoskeleton: Investigating Distinct Grades of "Colon Cancer Cell Lines" ,S.M. Seyedpour, M. Pachenari,  M. Janmaleki*, H. Hosseinkhani, Journal of Biomechanics, In press.

 2. "Monitoring the spreading stage of lung cells by silicon nanowire electrical cell impedance sensor for cancer detection purposes", H. Abiri, M. Abdolahad, M. Gharooni, SA. Hosseini,M. Janmaleki, S. Azimi, M. Hosseini, S. Mohajerzadeh, Biosensors and Bioelectronics, 2015, 68(15), 577-585

 3. "Single-cell correlative nanoelectromechanosensing approach to detect cancerous transformation: Monitoring the function of F-actin microfilaments in the modulation of ion channel activity", M. Abdolahad, A. Saeidi, M. Janmaleki, O. Mashinchian, M. Taghinejad, H. Taghinejad, S. Azimi, M. Mahmoudi, S. Mohajerzadeh, Nanoscale, 2015, 7(5) 1879-1887.

 4. Nanofibers Formation in Presence of an External Magnetic Field in Electrospinning" Journal of Polymer Engineering (JPOLYENG),  S.S. Badieyan, M. Janmaleki*, In press.

 5. "Prediction of neural differentiation fate of rat mesenchymal stem cells by quantitative morphological analyses using image processing techniques", M. Kazemimoghadam, M. Janmaleki*, M.H. Fouani, S. Abbasi, Biomedical Engineering/Biomedizinische Technik, 2015, 60(1) 57-64.

 6. "Silicon nanograss based impedance biosensor for label free detection of rare metastatic cells among primary cancerous colon cells, suitable for more accurate cancer staging", Mohammad Abdolahad, Hani Shashaani, Mohsen Janmaleki, Shams Mohajerzadeh, Biosensors and Bioelectronics, 2014, 59, 151-9.
 7. "Mechanical properties of cancer cytoskeleton depend on actin filaments to microtubules content: Investigating different grades of "colon cancer cell lines", M. Pachenari, S.M. Seyedpour, M. Janmaleki*,S. Babazadeh Shayan, S. Taranejoo, H. Hosseinkhani, Journal of Biomechanics. Volume 47, Issue 2, 22 January 2014, Pages 373–379.
 8. "Cell membrane electrical charge investigations by silicon nanowires incorporated field effect transistor(SiNWFET) suitable in cancer research", M. Abdolahad, Hossein Taghinejad, Mohammad Taghinejad, Ali Saeidi, M. Janmaleki and S. Mohajerzadeh, RSC Advances, 2014, 4, 7425-31.
 9. "Evaluation of Mechanical Properties of Human Mesenchymal Stem Cells During Differentiation to Smooth Muscle Cells", Mohammad-Mehdi Khani, Mohammad Tafazzoli-Shadpour, Mostafa Rostami, Habibollah Peirovi, Mohsen Janmaleki, Annals of Biomedical Engineering, 2014, 42(7),1373-80.
 10. "Synthesis and characterization of thiolated carboxymethyl chitosan-graft-cyclodextrin nanoparticles as a drug delivery vehicle for albendazole", G. Alamdarnejad, A. Sharif, S. Taranejoo, M. Janmaleki, M.R. Kalaee, M. Dadgar, M. Khakpour, J Mater Sci: Mater Med, 2013, 24:1939–49
 11. "Influence of Cyclic Stretch on Mechanical Properties of Endothelial Cells", Hatami, J., Tafazzoli-Shadpour, M., Haghighipour, N., Shokrgozar, M.A., Janmaleki M., Experimental Mechanics, 2013, 53:1291–1298.
 12. "Single-cell resolution diagnosis of cancer cells by carbon nanotube electrical spectroscopy, M. Abdolahad,M. Janmaleki,M. Taghinejad,H. Taghnejad,F. Salehi, S. Mohajerzadeh, Nanoscale, 2013,5, 3421-3427
 13. "Polyphenols attached graphene nanosheets for high efficiency NIR mediated photodestruction of cancer cells", Abdolahad, M., Janmaleki, M., Mohajerzadeh, S., Akhavan, O., Abbasi, S., Materials Science and Engineering C, 2013, 33 (3), 1498-1505
 14. "Evaluation of the shear force of single cancer cells by vertically aligned carbon nanotubes suitable for metastasis diagnosis", M. Abdolahad,S. Mohajerzadeh,M. Janmaleki,H. Taghinejad and M. Taghinejad, Integr. Biol., 2013,5, 535-542
 15. "Coated urinary catheter by PEG/PVA/gentamicin with drug delivery capability against hospital infection", M. Rafienia, B. Zarinmehr, S.A. Poursamar, S. Bonakdar, M. Ghavami, M.  Janmaleki, Iranian Polymer Journal, 2013, 22(2), 75-83
 16. "Vertically aligned multiwall-carbon nanotubes to preferentially entrap highly metastatic cancerous cells", Abdolahad, M., Sanaee, Z., Janmaleki, M., Mohajerzadeh, S., Abdollahi, M., Mehran, M., Carbon, 50(5), 2012, 2010-17
 17. "A vertically aligned carbon nanotube-based impedance sensing biosensor for rapid and high sensitive detection of cancer cells", M. Abdolahad, M. Taghinejad, H. Taghinejad, M. Janmaleki, S. Mohajerzadeh, Lab Chip, 2012,12, 1183-1190
 18. "Effect of Uniaxial Stretch on Morphology and Cytoskeleton of Human Mesenchymal Stem Cells: Static VS. Dynamic Loading", Z. Goli-Malekabadi, M. Tafazzoli-Shadpour, M. Rabbani, M. Janmaleki, Biomedizinische Technik(Biomedical Engineering), 2011, 56(5), 259-265
 19. "Chitosan microparticles loaded with exotoxin A subunit antigen for intranasal vaccination against Pseudomonas aeruginosa: An in vitro study", S. Taranejoo, M. Janmaleki, M. Rafienia,M. Kamali,M.Mansouri, Carbohydrate Polymers, 2011, 83, 1854–1861.
 20. "Effects of combined cyclic-static stretch on proliferation of human mesenchymal stem cells", M. Rabbani, M. Tafazoli Shadpour, M.A. Shokrgozar, H. Peirovi, M. Janmaleki, N. Amirizade, Modares Journal of Medical Sciences: pathobiology,2011, 13(4), 33-42.(Farsi)
 21. "Modelling of Magnetic Field Effect on Nanofiber Jet Path in Electrospinning for Fabricating Optimum Tissue Engineering Scaffolds", F. Shamsi, M. Janmaleki, N. Fatouraee, Iranian Journal of Biomedical Engineering, 2010, 4(3),265-274. (Farsi)
 22. "Application Of Artificial Neural Networks in Controlled Drug Delivery Systems", M. Rafienia, M. Amiri, M. Janmaleki, A. Sadeghian,Applied Artificial Intelligence, 2010, 24:807–820
 23. "Evaluation of Effects of Cyclic Loading on Structural Properties of Cultured Endothelial Cell", J. Hatami, M. Janmaleki, M. Tafazzoli, N. Haghighipour, M. Shokrgozar, Modares Journal of Medical Sciences: pathobiology, 2010, 12(4), 19-30.(Farsi)
 24. "Effect of Static stretch on Alignment of Human Mesenchymal Stem Cells", M. Rabbani, M. Tafazoli Shadpour, Z. Goli Malekabadi, M. Janmaleki, M.T. Khorasani, M.A. Shokrgozar, Iranian Journal of Biomedical Engineering, 2010, 3(4)307-314. (Farsi)

 Presentations

 1. "Fractal Analysis of Rat Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells During Differentiation into Neural Cells in vitro", M. Kazemi Moghadam, M. Janmaleki*, M. H. Fouani, S. Abbasi, M. Marandi, World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering May 26-31, 2012, Beijing, China, IFMBE Proceedings Volume 39, 2013, pp 1965-1968 (Oral).
 2. "Detection of different grade of cancerous cell regarding their Impedance", S. Abbasi, M. Janmaleki*, M. Kazemi Moghadam, M. Abdolahad, S. Mohajerzadeh, H. Peirovi, World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering May 26-31, 2012, Beijing, China, IFMBE Proceedings Volume 39, 2013, pp 1416-1419(Oral).
 3. "Photo-destructionof cancer cells by NIR irradiation and graphene nano-sheets", M. Abdolahad, S. Mohajerzadeh, M. Janmaleki, O. Akhavan, Nanotech 2011 Vol. 3, 236 - 239
 4. "Evaluating of cell fixation techniques on mechanical properties of Human Mesenchymal Stem Cellsin AFM investigation". 17th Iranian biomedical engineering conference, Isfahan, Iran, 2011, (Oral)
 5. "Application Potentials of Microwave in NanoMagnetic Particle Hyperthermia", M. Janmaleki, M. Mahmoudi, M. Rafienia, and H. Peirovi, , WC 2009, IFMBE Proceedings 25/XIII, pp. 1, 2009 (Oral).
 6. "Effect of Polymer Molecular Weight on Morphology and Particle Size of Chitosan Microspheres Prepared via Spray Drying Method", S. Taranejoo, M. Rafienia, M. Janmaleki, M. Kamali, and L. Sadeghzadeh, , WC 2009, IFMBE Proceedings 25/VIII, pp. 251–252, 2009 (Oral).
 7. "Fractal DimensionCharacteristics of Human Mesenchymal Stem Cell Proliferation",  M. Rabbani, M. Tafazzoli Shadpour, Z. Goli Malekabadi, and M.Janmaleki , , WC 2009, IFMBE Proceedings 25/X, pp. 219–221, 2009 (Oral).
 8. "Modeling the Electromagnetic Generator of the Hemorheological Viscometer" ,Mohsen Janmaleki, Farzad Towhidkhah, Nasser Fatouraee, World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, Seoul, Korea, 2006(Poster).
 9. "Design and implementation of annual programmable thermostat for office and indoor applications", M.M. Moghadam, M.R. Tafti, M. Janmaleki, 5th conference on fuel conservation  in building, Tehran, Iran, 2006 (Oral in Farsi).
 10. “Modeling the Electromagnetic Generator of the Hemorheological Viscometer as a three phase Inductive motor”, Mohsen Janmaleki, Farzad Towhidkhah, Nasser Fatouraee, ICEE2005 ( Oral in Farsi).
 11. “Design and development of a control system for Electromagnetic field in Hemorheological Viscometer”, Mohsen Janmaleki, Farzad Towhidkhah, Nasser Fatouraee, , ICEE2005 (Oral in Farsi).

 Academic Background

 • 2004, AmirKabir University of Technology (Tehran Polytechnic),Department of Biomedical Engineering, Tehran, Iran, Master’s in biomedical engineering, major in bioelectric, Thesis: Design and Development of a  Hemorheological Viscometer (based on 3 phase Induction, Asynchronous,  motor and PWM Inverter)
 • 2001, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Medicine Faculty, Tehran, Iran, Bachelor’s in biomedical engineering, major in bioelectric, Senior Project: Design and Development of a computer based Electromyography Device.

 Selected Awards and Recognition

 • Outstanding Researcher, Abu Reyhan Biruni Research Festival, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, 2014
 • Outstanding Researcher, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, 2010
 • Best Student Paper Award of the 13th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE2005)

 Patent

 • N. Fatouraee, A. Pashaee, M. Janmaleki, “Design and Development of a Hemorheological Viscometer”  Iran patent No. 7721,  Issued October 3, 2006
 • M. Janmaleki, Majid Moghaddam, “Design and Development of an Electronic programmable Thermostat based on Hijri Calendar“ Iran patent No. 42768,  Issued September 19, 2007
 • M. Janmaleki, “Design and Development of an Automobile Electromagnetic Relay’s parameters Tester for mass production Line “ Iran patent No. 42898,  Issued September 24, 2007
 • M. Janmaleki, S. Yousefi, M.Rabbani, "Unified 3D Magnetic Field Applying System for Studying Effects of it on Living Cells", Iran patent No. 72447,  Issued December 24, 2011

Teaching Experiences

 • Clinical Engineering and Technology Management, Graduate level (Master), School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
 • Computer Architecture
 • Electronic Pulse Technique
 • Cell Culture

 Other Related Activities

Design and Development

 • 2013, Random Positioning Machine for Microgravity Simulation
 • 2012, Electric Cell-Substrate Impedance Sensor for Cell Monitoring
 • 2011, Electromagnetic compatible Cell Culture Incubator
 • 2006, Controller for water sun warmers, Samin Co.
 • 2006, A two-channel Digital Thermometer for monitoring the functionality of the Electronic Thermostats.
 • 2004, A Computer based Data Acquisition card (16Bits-100Khz), Developing an Intensive care ventilator project, Pulmonary Diseases Research center, Masih Daneshvari Hospital, Shahid  Beheshti Medical University
 • 2003-2004, ArmanCar Laboratory Devices for analyzing  and Quality control of some automobile parts: Relay Micro disconnection tester, Endurance  and Performance Testers for ,Magnetic Relays, Flasher Timer, Window Heater Timer, Wiper/Washer Control
 • 2003, Automobile Electromagnetic Relays Tester, It is utilized in mass production Line of some kinds of Automobile relays for measuring the exciting and maintaining voltages and check the Functionality. ArmanCar Co.
 • 2000, A Computer based Physiological Data Acquisition and processing system (12Bits-100Khz), Shahid  Beheshti Medical University, Pharmacology Department
 • 1999, Two Computer based Physiological Data Acquisition and processing systems (12Bits-100Khz), Shahid  Beheshti Medical University, Physiology Dept., Dr. F. Motamedi and Dr. H. Esteki 

Skills

 • SPM and SEM Microscopy
 • Cell Culture, MTT assay, LDH assay, RNA extraction, Real Time PCR
 • Medical Instrumentation
 • Peripheral Computer Interfacing System Design
 • Data Acquisition boards Design and Utilizing
 • Microcontroller system design for ATMEL AVR-RISC 
 • Low power 3 phase PWM inverter and Motor Control system Design
 • Programming Language C and Matlab
 • Electronic Software ORCAD and PROTEL
3D Clinostat
Micropipette aspiration experiment for SW48 cells
SEM micrograph of colon cancer cells entrapped by vrtically aligned MWCNTs
Mathematical Simulation for jet trajectory in Electrospinning
Electromagnetic compatible  cell culture incubator
Electronic mainboard developed based Atmel microcontroller

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.